Sigma base
Financial accounting en verslaggevingsrecht
De behandeling en waardering van immateriële activa
Janzing RA, drs. G.B.M.
Checklisten Financieel Management, 1998
Wanneer in jaarrekeningen van ondernemingen wordt gesproken van investeringen, gaat het in eerste instantie over materiële vaste activa. De nogal aanzienlijke uitgaven voor onderzoek, opleiding, marketing, computersoftware, onderzoek & ontwikkeling en goodwill, spelen als regel een ondergeschikte rol. Toch neemt het belang van investeringen in immateriële vaste activa steeds verder toe. Deze worden momenteel in Nederland geschat op zo'n 6% van het Bruto Binnenlands Product. Nu juist deze uitgaven een duidelijk stijgende lijn gaan vertonen, zal de neiging tot het activeren van deze kosten naar verwachting verder toenemen.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties