Sigma base
Juridisch en fiscaal
Intellectuele rechten en handelsnaam
Timmer, mr. E.C.
Financieel Administratieve modellen, 1997
De intellectuele rechten spelen een belangrijke rol bij het beschermen van de eigen diensten en producten. Na een algemene inleiding wordt ingegaan op het ontstaan van intellectuele rechten. Vervolgens wordt per soort recht een beschrijving gegeven. Hierbij komen de volgende rechten aan bod: het auteursrecht, de naburige rechten, het topografierecht of het chipsrecht, het kwekersrecht, het merkenrecht en het tekeningen- en modellenrecht. Aansluitend worden diverse aspecten besproken als de bescherming door meerdere rechten, de verlening van licenties en andere gebruiksrechten, de kosten en de bescherming in het buitenland. Voor de handhaving van de rechten bestaan diverse handhavingsmaatregelen. Tot slot worden de belangrijkste instanties en gespecialiseerde adviseurs opgesomd.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties