Sigma base
model
De Big Five: de vijf belangrijkste persoonskenmerken in arbeidssituaties
Koot, T.
Management Tools, 2004
In dit artikel krijgt u een beeld van het persoonlijkheidsmodel van de Big Five. Per persoonskenmerk krijgt u bovendien een beeld van een aantal beroepen, functies en werkvelden waar het bezit van deze eigenschap belangrijk is. Vervolgens krijgt u antwoord op de vraag of en zo ja hoe persoonskenmerken te beïnvloeden zijn.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties