Sigma base
dienstverlening
Kwaliteitszorg en certificatie in de kennisintensieve dienstverlening
Kerklaan, mr. L.A.F.M.
HIKZ,
3.21 Kwaliteitszorg en certificatie in de kennisintensieve dienstverlening Bespreking van vier mogelijkheden die moderne kwaliteitszorg kan bieden als aanvulling op het traditionele repertoire. Allereerst wordt erbij stil gestaan dat de professional beter kan presteren door de eigen prestaties te evalueren. Vervolgens bespreekt de auteur nieuwe opties die ontstaan door het 'bewaken van de identiteit' bij de kwaliteitszorg van kennisorganisaties te betrekken. Daarna volgt er een analyse van de huidige praktijk om te ontdekken welke concrete aangrijpingspunten er zijn om mee te beginnen. Het gaat hierbij om de kwaliteit die buiten het directe vakgebied van de professionals ligt. Gemakshalve wordt dit organisatiekwaliteit of organisatiebrede kwaliteit genoemd. Ten slotte wordt er nog ingegaan op de structuur van een certificatieproject.
Deze auteur publiceerde ook
Kerklaan, mr. L.A.F.M. | 2009
Downloads: 489
Algemeen
Göbbels, drs. M.W. | Kerklaan, mr. L.A.F.M. | 2005
Downloads: 301
Organisatie van kwaliteit
Dresens MC, drs. D. | Kerklaan, mr. L.A.F.M. | 2003
Downloads: 890
Organisatie van kwaliteit
Ebbinge, Mw.. drs. M.P. | Kerklaan, mr. L.A.F.M. | 1999
Downloads: 1.812
INK-managementmodel, klan...
Kerklaan, mr. L.A.F.M. | Verhoeff, dr. C.C. | 1997
Downloads: 390
missie en visie, rijksove...
Kerklaan, mr. L.A.F.M. | 2004
Downloads: 244
Organisatie van kwaliteit
Kerklaan, mr. L.A.F.M. | Verheul, mevr.ir. T.A.M. | 2002
Downloads: 924
interne auditing, kwalite...
Boesjes, mw. mr. R. | Kerklaan, mr. L.A.F.M. | 2004
Downloads: 236
Persoonlijke kwaliteit
Hoogendijk, mevr. drs. M.H. | Kerklaan, mr. L.A.F.M. | 2006
Downloads: 569
Organisatie van kwaliteit
Hoogendijk, mevr. drs. M.H. | Kerklaan, mr. L.A.F.M. | 2003
Downloads: 336
Totale kwaliteit
Anderen downloaden ook deze publicaties